Provádění revizí a znaleckých posudků


  • > Pravidelné preventivní kontroly a revize silnoproudých
    i slaboproudých zařízení dle platných norem ČSN
    > Kontroly a revize ručního nářadí, elektrospotřebičů
    > Oceňování nemovitostí, znalecké posudky