Certifikace

  •  
  • > Pravidelné účasti na školeních našich dodavatelů, způsobilost k realizaci
    > Dbáme o  zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků
    > Certifikace  obsahují  i oprávnění pro provádění kontroly před uvedením zařízení do provozu